Курси розроблені для аспірантів (здобувачів наукового ступеня PhD зі спеціальності 075 "Маркетинг"

Вибіркова дисциліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Маркетинг" передбачає оволодіння слухачами теорією розвитку інфраструктури товарного ринку, знаннями принципів організації і механізму функціонування складових елементів світового ринку продовольства , їх взаємозв’язків, державного регулювання, впливу на розвиток та забезпечення сталого розвитку сільського господарства та аграрного ринку.

Метою дисципліни «Інформаційні технології в маркетингу» є надання аспірантам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетинговою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базуються на використанні сучасних апаратно-програмних засобів, інформаційних технологій та економіко-математичних методів.