Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Косолап Микола Павлович – канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна "Системи землеробства No-till та Strip-till» спрямована на формування у студентів необхідної сукупності теоретичних знань і набуття практичних навичок необхідних для реалізації на практиці цих двох сучасних системи землеробства. На сьогодні вважається, що вони найкраще відповідають на існуючі планетарні виклики – глобальне потепління і необхідність розширеного відтворення вмісту гумусу в ґрунті за мінімальних витратах матеріальних ресурсів і праці. Дані системи землеробства в найбільшій ступені наближені до природних процесів ґрунтоутворення і самопоновлення агроекосистеми, тому відповідають вимогам ведення сталого сільськогосподарського виробництва – світового тренду в розвитку систем землеробства.
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктор філософії (PhD).
Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ягідництво» є формування у майбутніх фахівців спеціальності 201 «Агрономія» знання і навички з технологій виробництва ягід, які є основою харчування населення та сировиною для переробних підприємств.
Рік останньої атестації: 2023