Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК/
Анотація: Вивчення дисципліни «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» є завершення загальнонаукової підготовки здобувача, оволодіння сучасними теоретичними аспектами процесів харчових виробництв та формування у здобувачів системного підходу до вирішення важливих науково-практичних завдань, спрямованих на удосконалення та інтенсифікацію процесів та обладнання харчових виробництв.