Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Колеснікова Олена Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розглядається питання тенденцій економічного розвитку; використання бухгалтерського обліку та аналітичних інструментів для оцінки сучасних економічних явищ; аналіз фінансової звітності; використання бухгалтерської та відповідної інформації для обґрунтування, прийняття професійних рішень у сферах економіки; фінансів, банківської справи та страхування.