Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 3.
Автори: Стеценко С.В.; Дюженкова О.Ю.
Викладач: Степахно Ірина Василівна, доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Вища математика; Прикладна математика; Вища та прикладна математика

Рік останньої атестації: 2016