Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6 (Ск). ECTS: 1 (4); 3 (Ск).
Автор: Вагалюк Людмила Володимирівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання навколишнього природного середовища та збереження біорізноманіття, засвоєння методології кількісної і якісної оцінки біорізноманіття, раціонального використання природних ресурсів, вивчення та опис біорізноманіття живої природи; виявлення та оцінка впливу діяльності людини на види, угруповання та екосистеми; розроблення практичних підходів щодо збереження та відновлення біорізноманіття.
Біорізноманіття і його збереження.

Рік останньої атестації: 2017