Спеціальність: 071 Облік і аудит. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Викладач: Шульга Наталія Григорівна, старший викладач кафедри економічної кібернетики.
НН16