Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр5; 1 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Дудник Світлана Василівна - доцент кафедри гідробіології та іхтіології.
Анотація: У курсі розглядаються різноманіття токсичних речовин, які забруднюють водні екосистеми, джерела і шляхи забруднення водойм, токсичний вплив забруднюючих речовин на живі організми - мешканців водойм та на водні екосистеми загалом.

Рік останньої атестації: 2018