Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Рік останньої атестації: 2020