Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.