Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3,5 (7).
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів.

Рік останньої атестації: 2018