Спеціальність: 081 Право. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.