Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Чміль Анатолій Іванович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліною вивчаються електротехнологічні процеси та електротехнологічне обладнання в АПК, основи теорії застосування електрофізичних методів для обробки сільськогосподарської продукції.

Електротехнології обробки сільськогосподарської продукції

Рік останньої атестації: 2017