Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація. Курс присвячений вивченню сутності еколого-економічних процесів взаємодії суспільства та природи, пошуку науково обгрунтованих методів оцінки природних ресурсів для раціонального залучення їх в ринкові відносини, дослідженню особливостей визначення еколого-економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля та пошуку шляхів для їх попередження й здійснення економічно ефективної природоохоронної діяльності.

Візитка курсу для економістів.pdfВізитка курсу для економістів.pdf
Рік останньої атестації: 2020