Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Кобиш А.І.
Викладач: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.

Рік останньої атестації: 2009