Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі тварин, бiохiмiчних процесiв у тканих,, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Рік останньої атестації: 2023