Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка («Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автор: Каплун Віктор Володимирович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.

Анотація: курс формує компетентності, одержання  знань та отримання навичок з оцінювання режимів електроенергетичних систем як технологічного процесу збору, обробки, відображення, реєстрації, збереження і передачі інформації.

Blank19