Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автори: Доценти кафедри банківської справи та страхування - Костюк Вікторія Анатоліївна; Жарікова Олена Борисівна.

Рік останньої атестації: 2016