Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-5). ECTS: 4 (10).
Автори:
Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів.
Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів.
Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна дає знанння з логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; призначення, вимоги, будови, принципи дії та основних регулювань їх складальних одиниць; напрямів розвитку конструкцій мобільних енергетичних засобів; умов високоефективного використання тракторів у сільському господарстві, а також вміння: аналізувати робочі процеси вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів; діагностувати роботу енергозасобів, їх вузлів і агрегатів.

NN16`0pr