Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3 (8).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання брендінгу і бренд менеджменту; переваги та недоліки брендових товарів для виробника і покупця; підробка брендів; замовлення квитків та бронювання готелю по телефону; відмінності у лексиці британського та американського варіантів англійської мови.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Рік останньої атестації: 2018