Спеціальність: Облік і аудит; Фінанси. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1.
Автор: Саяпін С.П.

Рік останньої атестації: 2016