Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 2,5.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Томчук Віктор Анатолійович - завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Рік останньої атестації: 2021