Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів; Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: В програмі дисципліни «Бюджетна система» розглянуто принципи побудови бюджету та бюджетної системи України, структуру доходів і видатків бюджету, досліджено сутність, зміст і призначення державного та місцевих бюджетів, приділено увагу видатковій частині бюджету у різних галузях і сферах. Все це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин. А це в свою чергу зумовлює необхідність прийняття рішучих заходів щодо забезпечення виконання можливостей бюджету для подолання інфляційних процесів шляхом запровадження обмежень на приріст бюджетних видатків, консолідації переважної частини державних витрат у складі бюджету, стабілізації податкової системи, управління бюджетним процесом.

Рік останньої атестації: 2020