Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 9, 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та представлено рекомендації для самостійного вивчення окремих тем дисципліни, наведено зміст самостійної роботи з переліком нормативно-правової бази та літературних джерел.

Рік останньої атестації: 2018