Спеціальності: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладачі: Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Цивенкова Наталія Михайлівна - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів;