Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою проходження курсу є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними аграрними підприємствами та особливостями підготовки фахівців з менеджменту.

Рік останньої атестації: 2017