Спеціальність: 081 Право (Адміністративне право). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Головій Людмила Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Курс передбачає набуття студентами знань про законодавчу базу діяльності інспекційних органів у сільському господарстві, їх систему, види, структуру та повноваження кожної із інспекцій, особливості адміністративного провадження по правопорушеннях у галузі сільського господарства.

Рік останньої атестації: 2020