Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 2.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» є теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності із виконання геодезичних робіт при землеустрої. Значна увага надається вивченню геодезичних методів проектування і перенесення проектів в натуру (на місцевість) із застосуванням сучасних засобів, з аналізом точності всіх стадій цих робіт.

Рік останньої атестації: 2018