Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Артемчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики ім. акад. М.П. Кравчука.
Анотація: Метою курсу формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту та здібностей до логічного та алгоритмічного мислення, засвоєння математичних методів розв'язання управлінських задач в економічній сфері.