Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Радзиховський Микола Леонідович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології ветеринарних наук.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення з вірусами навколишнього середовища (в тому числі і патогенні віруси) та процеси, які вони викликають, що може безпосередньо або побічно впливати на здоров'я людини, чи оточуюче середовище.

П22