Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: 

Радзиховський Микола Леонідович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Дишкант Ольга Василівна,  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.


Анотація: Метою курсу є ознайомлення з вірусами навколишнього середовища (в тому числі і патогенні віруси) та процеси, які вони викликають, що може безпосередньо або побічно впливати на здоров'я людини, чи оточуюче середовище.

П22