Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладачі: Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Добрівська Мар'яна Володимирівна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Дисципліна «Управління якістю» розглядається як цілісна галузь знань, яка має власну концепцію, методологію та термінологію; відіграє важливу роль у підготовці фахівців із широким спектром знань про сучасні засоби та методи управління якістю на основі національних та міжнародних нормативних документів у сфері якості.