Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.
Анотація: Курс є заключним етапом для магістрів, які навчаються за спеціалізацією «Оцінка землі та нерухомого майна». Метою вивчення дисципліни є оволодіння теорією та методологією експертної оцінки майна, а також набуття практичних навичок щодо проведення експертної оцінки земельних ділянок та оцінки майна.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2024