Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.