Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою курсу є оволодіння загальними теоретичними основами формування екологічно сталих агроландшафтів, освоєння методології і методик оцінки стану і прогнозу агроландшафтів, освоєння технології проектування протиерозійного захисту як „нульового” циклу агроландшафту.

Рік останньої атестації: 2023