Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: О
сновним завданням вивчення дисципліни є формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно відповідного вивчення, аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи.

Рік останньої атестації: 2019