Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Рік останньої атестації: 2019