Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Курсом передбачається вивчення хімічного складу тканин риб за життя, що надає картину змін її харчової цінності.

Рік останньої атестації: 2017