Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 7.
Викладач: Єременко Олександр Іванович, доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Викладач: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Основними завданнями безпеки праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Розв’язання зазначених завдань у системі підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі спрямовано на формування активної позиції з питань забезпечення безпеки та відповідальності за особисту і колективну безпеку в швидкозмінних умовах сучасного виробництва.

Рік останньої атестації: 2021