Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Сакаль Оксана Володимирівна - професор кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Дисципліна "Оцінка і прогноз якості земель" є спеціальною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і висвітлює практичні аспекти якісної оцінки структури земельних угідь України на основі запропонованої системи критеріїв, показників і нормативів якості землі та охорони ґрунтів, які необхідно враховувати при здійсненні державного контролю за раціональним використанням земельних ресурсів.
Рік останньої атестації: 2024