Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр:  3; 7. ECTS: 4.
Автор: Артиш Віктор Іванович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Програма курсу вивчає: теоретичні засади функціонування міжнародної економіки; найважливіші закони; форми, методи та основні інструментарії міжнародної економічної взаємодії; соціально-економічні проблеми світового господарства; методику аналізу стану міжнародної системи та окремих її складових; вміння визначити місце в ній окремої країни, регіону та рівня їх міжнародної діяльності.