Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезично-картографічні технології землеустрою). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Богданець В.А. - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Дисципліна покликана сформувати уявлення про національну інфраструктуру геопросторових даних (НІГД), її структуру, призначення, функції, необхідність наповнення ІГД та роль у виробничих завданнях, пов’язаних із сферою землеустрою. Вивчення правових та організаційних засад створення і розвитку НІГД з метою забезпечення функціонування системи для завдань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних (INSPIRE).
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019