Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення; 122 Комп'ютерні науки; 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека. 126 Інформаційні системи і технології ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.5.
Загальна кількість годин - 75 год. Термін проходження - 3 тижні. Підсумкова атестація - залік.
Навчальна практика є складовою дисципліни "Інформаційні технології" для студентів 1-го курсу факультету інформаційних технологій.
Автори: Волошина Т.В., к.п.н, доцент, Корольчук В.І., доктор філософії, доцент.
Кафедра: Інформаційних систем і технологій.

Рік останньої атестації: 2022