Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології; Палиця Юлія Василівна - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету вивчення теоретичних основ і практичних питань виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки і промислового виробництва.