Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Войналович О.В., Мотрич М.М., Єременко О.І. - доценти кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Вивчити основи конструкційних безпек автомобільного транспорту,  види, параметри та технологічні режими конструкційної безпеки автотранспортних засобів; організацію заходів щодо зниження виникнення аварійності з урахуванням дорожніх і природніх умов, технічного стану автотранспортних засобів професійних та психофізіологічних факторів учасників дорожнього руху; розрахункові методи показників експлуатаційної безпеки автотранспорту.

Рік останньої атестації: 2017