Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності.

Рік останньої атестації: 2024