Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Чорненька Людмила Миколаївна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Мета викладання дисципліни – надання знань про методи оцінювання параметрів ризиків, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами. Задачі викладання дисципліни – вивчення прогнозних ризик-моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами.

NN16~0lek