Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (на базі ОС "Бакалавр", тривалість навчання 1,5 р.н.). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Анотація: Дисципліна є продовженням аналогічної, що вивчається за ОС "Бакалавр". В курсі викладені сучасні методи діагностики, лікування і профілактики поширеної акушерської, гінекологічної та андрологічної патології у тварин.
ЕНК атестовано:  протокол №1 від 28.06.2022 р.

Рік останньої атестації: 2022