Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 0.
Автор: Бачинський Олег Вікторович - доцент кафедри рослинництва.

Теслюк Віктор Васильович - доктор с.-г. наук, професор 


Анотація:
Метою навчальної дисципліни «Технологія галузі 1» є формування у майбутніх фахівців знань про технічно досконале і економічно вигідне вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур найкращої якості. На основі вивчення біологічних особливостей рослин студенти в подальшому зможуть розробляти заходи і методи оптимізації факторів зовнішнього середовища для максимальної реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур. Дисципліна базується на знаннях про рослини польової культури, особливостях їх розвитку, вимогах до факторів природного середовища, сучасних прийомах і технологіях вирощування сталих врожаїв високої якості при найменших затратах праці коштів.