Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
ОС: Магістр.
Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Давиденко Надія Миколаївна,
завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;
Сова Олена Юріївна
доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент.


Анотація. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення про сучасну методологію, методи, прийоми і систему показників дослідження фінансового сектору економіки, у тому числі прийнятих у міжнародній статистичній практиці, для проведення прикладного аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень в галузі фінансів та практичних навичок щодо аналізу економічних явищ і процесів у сфері банківської діяльності та страхування.