Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладач: Артюх Тетяна Олександрівна - канд. екон. наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з управління активами та портфельного інвестування, аналізу інвестиційного ринку, вибору і аналізу інвестиційних інструментів, для вирішення конкретних задач управління активами підприємств та формування й ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств.

Рік останньої атестації: 2023