Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з управління активами та портфельного інвестування, аналізу інвестиційного ринку, вибору і аналізу інвестиційних інструментів, для вирішення конкретних задач управління активами підприємств та формування й ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств.